Realizace

Název
Skladová hala MONTAN s.r.o. v Kutné Hoře
Přístavba HZS Plzeň – sever v Plasích I. - III. Etapa