Projekce

Název Stupeň PD
Kompostárna Hartmanice na p.č. 478 v k.ú. Dolejčí Krušec DSP
Oprava komunikace Stará náves v Kaznějově DOS , DPS
Lékárna Benu - Olympia Plzeň DSP
Vodovod v obci Dolní Bělá DUR , DSP , DPS
Rekonstrukce komunikace v ulici Od Večerky do Sídliště v Žihli DPS
Stavební úpravy RD Nárožní 12, Plzeň DOS
Stavební úpravy Masarykovy ulice - I. etapa - I. část DSP , DPS
Rekonstrukce komunikací Bolevec, Bolevecká náves v Plzni - Část C,D DPS
Základ stroje HEP - 2150 DPS
Rekonstrukce místní komunikace Brčálník DUR , DSP