Projekce

Název Stupeň PD
Propojení tramvajové linky č.2 do ŽST Koterov – studie Studie
Rekonstrukce komunikace Na Strži – MÚ Horní Bříza
Víceúčelové hřiště pro pozemní hokej Plzeň – Litice