Projekce

Název Stupeň PD
Rozšíření vývojového oddělení a zkušebny společnosti wikov gear s.r.o. DPS
Pasporty objektů p.č. 113/1 a p.č. 127/3 Žihle Pasporty
II/201 Zvíkovec - Chříč DPS
Plzeň - Radčice, stavební úprava Rolní ulice DUR
Zrcadlo na pozemku p.č. 1273/2 v Kaznějově
Chodník v obci Měcholupy DUR , DSP
Chodník od požární nádrže k obecnímu úřadu v Dobříči DSP
Splašková kanalizace v obci Dolní Bělá - II část DSP , DPS
Oprava komunikace od p.č. 333, k p.č. 338 v Žihli DSP
Oprava komunikace v Žihli od statku do sídliště DSP