O nás

Jsme stavební firma, která zahájila svoji činnost v polovině roku 1994, zpočátku výkony inženýrských činností. Postupně, tak jak rostl počet našich zaměstnanců, rozšiřovala se i naše nabídka. Ještě v roce 1994 bylo ustaveno oddělení našich projektantů, které je dnes pěti-členné.

Stavební práce provádíme vlastními pracovníky od února 1995. Jde o nosný program naší společnosti, v němž dnes zaměstnáváme kolem čtyřiceti dělníků v základních stavebních profesích. Od podzimu 1995 máme vlastní autodopravu a od roku 1996 jsme soběstační vybavením a zařízením stavenišť.

V roce 1997 jsme opustili pronajaté kanceláře a sídlo firmy bylo přestěhováno do vlastního objektu na současné adrese a konečně od roku 1999 hospodaříme i ve vlastním stavebním dvoře.

V roce 2002 jsme zahájili přípravu na získání certifikátu ISO 9001. Všechny doklady systému managementu jakosti jsme vypracovali sami a přímo na podmínky naší organizace, bez poradenské firmy. V roce 2003 jsme certifikát získali a v roce 2006 jsme jej v opakovaném řízení obhájili.

V roce 2005 získali dva naši zaměstnanci oprávnění Obvodního báňského úřadu v Plzni pro výkon vybraných projektových činností v oblasti hornických činností a na základě těchto dokladů je naše společnost oprávněna k vybraným hornickým činnostem a k činnostem prováděným hornickým způsobem.

Podle potřeby, jako doplněk hlavních činností, realizujeme i obchodní činnost a speciální technické činnosti, jako jsou komplexní protiradonová opatření a sanace vlhkého zdiva, znalecké posudky cen a kvality stavebně-montážních prací a stavebních projektů.

Dnes je nás, kmenových pracovníků naší společnosti, přibližně padesát. Mezi námi jsou praktici s bohatými zkušenostmi i perspektivní odborníci s nejvyšším vzděláním. Jsme připraveni zajistit pro Vás požadované práce komplexně nebo dílčím způsobem pro jednotlivé fáze přípravy či realizace staveb.

Navštivte nás v sídle naší společnosti v Lobezské ulici čp. 53 v Plzni, PSČ 326 00.

Můžete využít nejen elektronické pošty na adrese meneindustry@centrum.cz, záznamníku a faxu 377 448 365 nebo telefonického kontaktu na tel. č. 377 448 364, 377 445 149, ale i MT 602 477 230 a 602 257 714 a dohodneme naši návštěvu u Vás.

 

Josef Meloun

jednatel společnosti